Materijali

Polymers Group je jedan od najvećih regionalnih ponuđača višeslojnih i punih ploča i sistema za zastakljivanje izrađenih od polikarbonata (tzv. leksan ili makrolon ploče) i akrila ("akrilno staklo", pleksiglas, klirit). U našoj ponudi nalazi se kompletan program više vodećih svetskih kompanija Bayer MaterialScience, Koscon, Lucite...

Dodatno, na raspolaganju su Vam i aluminijumski i polikarbonatni profili kao i sav prateći materijali neophodan za kvalitetnu ugradnju leksan i klirit ploča.

Poseban segment našeg poslovanja vezan je za distribuciju granulata za brizganje i ekstruziju - tehničkih termoplasta čuvene kompanije Sabic IP (nekadašnji General Electric Plastics).

Višeslojne polikarbonatne ploče

Višeslojne polikarbonatne ploče

Višeslojne termoizolacione polikarbonatne ploče – tzv. Makrolon ili leksan ploče, predstavljaju materijal izbora za zastakljivanje i pokrivanje objekata različitih namena. Zahvaljujući svojoj saćastoj strukturi odličan su termički izolator i spadaju u sam vrh po energetskoj efikasnosti svetlo-propusnih materijala. U našoj ponudi se nalazi više tipova Bayer i Koscon ploča sa koeficijentom prolaza toplote Ug=1.5W/m2K (u skladu sa zahtevom Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada) i a posebno ističemo Koscon Rocklite ploču sa fantastičnih 0.8 W/m2K.

Dodatno, ovi materijali spadaju u klasu teško zapaljivih materijala B1 prema SRPS U.J1.055:1992.

Detaljnije o višeslojnim polikarbonatskim pločama

Pune ploče od polikarbonata

Pune ploče od polikarbonata

Po većini svojih karakteristika, pune polikarbonatske ploče su odlična zamena za staklo – veća im je providnost za vidljivi svetlosni spektar, 250 puta su otpornije na udar a dvostruko lakše, postojane na temperaturama većim od 100°C, sa obostranom UV zaštitom, otporne na veliki broj hemikalija… U saradnji sa vodećim evropskim proizvođačima – Bayer Material Science iz Nemačke i Koscon Industrial iz Švajcarske, u mogućnosti smo da Vam ponudimo široki spektar različitih tipova punih polikarbonatskih ploča.

Detaljnije o punim pločama od polikarbonata

Polikarbonatni krovovi i fasade

Polikarbonatni krovovi i fasade

Polikarbonatni "klik" i preklopni sistemi imaju čitav niz prednosti u odnosu na "standardne" višeslojne polikarbonatne ploče u izradi transparentnih krovova, spoljašnjih i pregradnih zidova i spuštenih tavanica. Pre svega, to su brža i jednostavnija montaža, manja količina potrebnih metalnih profila za ugradnju, lepši izgled, niža cena ugrađenog sklopa (u segmentu energetski efikasnih sistema Uw≤1.5W/m2K)...

Detaljnije o polikarbonatnim krovovima i fasadama

Pune ploče od akrila

Pune ploče od akrila

Besprekorna svetlosna propustljivost, visok sjaj, odlična postojanost, laka obrada, samo su neke od osobina livenih i ekstrudiranih akrilnih ploča. Zahvaljujući saradnji sa vodećom svetskom kompanijom u oblasti proizvodnje akrilnih ploča – Lucite International, u našoj ponudi nalazi se kompletan program najpoznatijeg svetskog brenda livenih ploča Perspex. Takođe, tu su i ekstrudirane ploče poznate španske kompanije Nudec čiji proizvodi po svojim osobinama ne zaostaju za sličnim proizvodima drugih proizvođača (Klirit, Pleksiglas, Vedril, Oroglas).

Detaljnije o punim pločama od akrila

Elementi za ugradnju

Elementi za ugradnju

Pored vrhunskih materijala, Polymers Group u ponudi ima i sve prateće elemente neophodne za njihovu pravilnu i kvalitetnu ugradnju. Tu su, pre svega, naši patentom zaštićeni Hermitage samonoseći aluminijumski profili kao i kompletan program aluminijumskih i polikarbonatnih profila, zaptivnih guma, anti-dust traka, vijaka...

Detaljnije o elementima za ugradnju

Granulati

Granulati

Polymers Group više decenija uspešno sarađuje sa firmom SABIC Innovative Plastics (ranije General Electric Plastics) u segmentu distribucije tehničkih termoplasta – granulata za brizganje i ekstrudiranje. Sabic Innovative Plastics je vodeći svetski proizvođač inženjerskih termoplasta, sa više od 80 godina uspeha i nasleđa koje definiše ovu industriju od samih njenih početaka. Danas je SABIC IP kompanija čija se vrednost meri milijardama dolara i koja posluje u više od 35 zemalja širom sveta, sa više od 9000 zaposlenih. Brendovi Leksan, Noril, Valoks, Ultem odavno i u Srbiji predstavljaju sinonime za vrhunske tehničke materijale.

Detaljnije o granulatima

Rodeca Bayer MS Bencore Donchamp Alveco Alveco