Aluminijumski profili I PRATEĆI MATERIJAL ZA UGRADNJU LEKSAN PLOČA

Pravilna ugradnja leksan ploča zahteva upotrebu za to namenjanih elemenata. Mi Vam nudimo kompletan program aluminijumskih ili polikarbonatnih profila, zativnih i antidust traka, vijaka... Tu je i naš patentom zaštićeni Hermitage sistem koji garantuje vrhunsku eleganciju i odličnu nosivost.

Hermitage međuprofil

kombinacija strukturnog i dekorativnog elementa, sa odgovarajućim zaptivnim gumama omogućava spajanje i zaptivanje dve polikarbonatne ploče.

Dimenzije: za ploče 10 / 16 / 20 / 25 mm

Hermitage završni profil

kombinacija strukturnog i dekorativnog elementa, sa odgovarajućim zaptivnim gumama omogućava zatvaranje ploče po obimu.

Dimenzije: za ploče 10 / 16 / 20 / 25 mm

Hermitage MINI

lagan i ekonomičan profil, kombinacija strukturnog i dekorativnog elementa, sa odgovarajućim zaptivnim gumama omogućava spajanje i zaptivanje dve polikarbonatne ploče.

Dimenzije: za ploče 10 mm

Ugaoni vezni Hermitage element

ugaoni spoj dva Hermitage elementa, bez vidljivih vijaka.

Dimenzije: za Hermitage 10 mm

T vezni Hermitage element

T spoj dva Hermitage elementa, bez vidljivih vijaka.

Dimenzije: za Hermitage 10 / 16 / 25 mm

Zaptivna guma Hermitage donja i gornja

fiksiraju polikarbonatne ploče u ramu od Hermitage profila - sistem bez bušenja ploča koji omogućava njihovu temperaturnu dilataciju i odlično zaptivanje.

Dimenzije: H10 / H16 / H25 mm

Aluminijumski pokrivni profil

postavlja se na spojevima dve ploče i omogućava kvalitetnu vezu sa nosećom konstrukcijom, dihtovanje i dilataciju ploča a sprečava prodor vode.

Dimenzije: univerzalni

Donja guma

izrađena od EPDM tvrdoće 65 Shor-a po A skali, ugrađuje se na podkonstrukciju i omogućava kvalitetno spajanje dve ploče.

Dimenzije: 60 mm

Aluminijumski ukrasni profil

dekorativni element koji se ugrađuje navlačenjem preko Al pokrivnog profila - skriva vijčanu vezu i štiti je od vlage.

Dimenzije: 15 / 60 mm

F aluminijumski profil

postavlja se na krajeve ploče preko AntiDust trake, štiteći je od spoljašnjih uticaja i formirajući malu okapnicu.

Dimenzije: za ploče 6 / 10 / 16 / 25 mm

F aluminijumski profil 5/10

postavlja se na krajeve ploče preko Anti Dust trake, štiteći je od spoljašnjih uticaja i formirajući malu okapnicu.

Dimenzije: univerzalni - za ploče 5 / 10 mm

U aluminijumski profil sa mini okapnicom

lagan i ekonomičan, sa dvostrukom ulogom - zatvara krajeve ploče a formira i malu okapnicu.

Dimenzije: 10 mm

U aluminijumski profil

postavlja se na krajeve ploče preko AntiDust trake, štiteći je od spoljašnjih uticaja.

Dimenzije: 10 / 16 mm

Anti dust i anti dust filter traka

Anti dust i anti dust filter traka

filter traka zatvara komore na pločama omogućava jednosmerni prolaz vlage tj. izlaz iz ploče napolje. Anti dust zatvara ploče i sprečava prodor vode, vlage i prljavštine.

Dimenzije: 25 / 38 mm

Diht traka

Diht traka

postavlja se između polikarbonata i čelične konstrukcije, na mestima gde nema spajanja dve table - sprečava direktni kontakt ploče i čelika i stvaranje neprijatnih zvukova.

Dimenzije: 20 / 40 mm

LPU profil

LPU profil

za zatvaranje ploče po obimu, izrađuje se od providnog polikarbonata. Standardna dužina 2.1m.

Dimenzije: za ploče 6 / 8 / 10 / 16 mm

LPH profil

LPH profil

za spajanje ploča, izrađuje se od providnog polikarbonata, standardna dužina 6m.

Dimenzije: za ploče 6 / 8 / 10 / 16 mm

Vijci i podloške

Vijci i podloške

posebno odabrane podloške od prohrom čelika sa gornje i neoprenskom (EPDM) gumom sa donje strane obezbeđuju kvalitetno zaptivanje i dilataciju ploča a sprečavaju prodor vode.

Vijci: 4.8 / 5.5 / 6.3 mm

Podloške: 22 / 29 mm

Rodeca Bayer MS Bencore Alveco